Product aansprakelijkheid

In deze tijd waar hoge eisen aan kwaliteit worden gesteld, krijgt u te maken met steeds kritischere werknemers, consumenten en leveranciers. Ook al heeft u uw zaakjes goed voor elkaar, de kans dat u van verschillende kanten geconfronteerd wordt met schadeclaims groeit.

Als producent bent u aansprakelijk voor schade die door een gebrek in uw product veroorzaakt wordt. Zo’n gebrek kan zijn:

  • het ontbreken van een veiligheidsvoorziening;
  • een ondeugdelijke gebruiksaanwijzing;
  • het ontbreken van waarschuwingen op het product.

Laat u door ons goed adviseren hoe u zich tegen deze schadeclaims kan verzekeren!

*Meer lezen over productaansprakelijkheid