Hoe kom je na een scheiding van de hypotheek af?

Posted on 28 april 202129 april 2021Categories algemeen, hypotheekvraag

Na een scheiding blijft regelmatig een van de twee partners in de koopwoning wonen. De gezamenlijke hypotheek moet dan op één naam komen te staan. Daarvoor is nodig dat de bank de vertrekkende partner ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid verleent. De bank is dat echter niet verplicht. Een recent voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is dat de ex-partners met elkaar in gesprek blijven om de zaken rondom de eigen woning goed te regelen. Een man en een vrouw gaan in … Continue reading “Hoe kom je na een scheiding van de hypotheek af?”

Meldplicht datalekken

Posted on 18 maart 202118 maart 2021Categories algemeen

Indien een organisatie onbedoeld anderen toegang geeft tot persoonsgegevens van derden en hieruit beveiligingsincidenten kunnen ontstaan, noemen we dit een datalek. Bij een datalek is er sprake van overtreding van de privacywetgeving (AVG). In de meeste gevallen ben je als bedrijf verplicht om hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In sommige gevallen moeten organisaties het datalek ook melden aan de betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Hoe ontstaat een datalek? Een datalek ontstaat naar aanleiding van een … Continue reading “Meldplicht datalekken”

Verlies van inkomen: wat is jouw vangnet voor woonlasten?

Posted on 18 maart 202118 maart 2021Categories algemeen

Valt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid je inkomen weg? Je woonlasten lopen gewoon door en vormen vaak een aanzienlijk aandeel van je vaste lasten. Wat zijn de vangnetten? Hypotheekpauze (tijdelijke maatregel) In de coronacrisis zijn veel banken en verzekeraars hun klanten te hulp geschoten. Bijna alle geldverstrekkers stonden een hypotheekpauze toe. Inmiddels hebben duizenden klanten daar gebruik van gemaakt. Sommige banken zijn er nu mee gestopt, andere bieden nog steeds een pauze van bijvoorbeeld maximaal drie maanden aan.  Nationale Hypotheek Garantie … Continue reading “Verlies van inkomen: wat is jouw vangnet voor woonlasten?”

Je overwaarde verzilveren, hoe pak je dat aan?

Posted on 17 februari 202117 februari 2021Categories algemeen

Is de hypotheek grotendeels afbetaald en/of je huis flink in waarde gestegen? Zoek je naar mogelijkheden om die overwaarde te verzilveren en meer bestedingsruimte te creëren? Dat kan op diverse manieren. Je hoort het geregeld: ons geld zit in stenen. Vooral ouderen bezitten vaak een eigen huis waar nog een lage hypotheek op zit terwijl de woningwaarde flink gestegen is. Wanneer je dan aan de andere kant bijvoorbeeld slechts een laag pensioen hebt opgebouwd, dan wil je dat vermogen begrijpelijkerwijs … Continue reading “Je overwaarde verzilveren, hoe pak je dat aan?”